หลอด
หลอดจะเริ่มที่ขนาด 3g ไปจนถึง 200g สามารถเปลี่ยนฝาได้หลากหลาย ฝาบางชนิดจะมีจุกในหรือจุกปลายแหลมในชุดเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
หลอดมุก 50/100/120gm ฝาโปร่ง
VIEW
หลอดมุก ฝาKD
VIEW
หลอดมุก ฝาMD
VIEW
หลอดมุก ฝาTD
VIEW
หลอดมุก ฝากระโปรงเงิน / ทอง / เขียว / ชมพู
VIEW
หลอดมุก ฝาตาข่าย 5g / 10g / 15g / 20g / 30g / 50g
VIEW
หลอดมุก ฝาถ้วย 100g / 120g
VIEW
หลอดมุก ฝาหมวก ดำ / เงิน / ทอง
VIEW
หลอดมุก ฝาไดมอนด์ 5g / 10g / 15g / 20g / 30g / 50g/ 100g / 150g
VIEW
หลอดมุกขาว ฝารังโคมสั้นสีต่างๆ
VIEW
หลอดมุกขาว ฝาแหลมยาว เงิน/ทอง
VIEW
หลอดมุกขาว ฝาแหลมสั้นเงิน/ทอง
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝากระโปรง UV ชมพู
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝาจรวจชมพู
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝาตัดชมพู
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝารังโคมสั้น
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝาลังโคมยาว UV ชมพู
VIEW
หลอดมุกชมพู ฝาเหลี่ยมตัด, ฝาตัดชมพู 5g / 10g / 15g
VIEW
หลอดมุกดำ ฝา 6 เหลี่ยม
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาจรวจดำ
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาตัด UV ดำ
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาตัดรมดำ
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาลังโคมยาวดำ
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาหมวกดำ
VIEW
หลอดมุกดำ ฝาแหลมดำ
VIEW
หลอดมุกทอง ฝาแหลมสั้นทอง
VIEW
หลอดมุกฝาเว้า
VIEW
หลอดมุกม่วง ฝาจรวดชมพู
VIEW
หลอดมุกสีแดง 15g / 30g
VIEW
หลอดมุกเงิน,ทอง ฝาเหลี่ยมตัดเงิน,ทอง 5g / 10g / 15g
VIEW
หลอดมุกแบน 30g / 50g / 100g ฝาแบน
VIEW
หลอดมุกแบน 50g / 100g
VIEW
หลอดม่วง ฝา PD ม่วง 5g / 10g / 15g
VIEW
หลอดว่านหางจรเข้
VIEW
หลอดสูญญากาศ 30g
VIEW
หลอดสูญญากาศ 30g/50g
VIEW
 
1
/
2
/
3