ขวดพลาสติก
ขวดพลาสติกส่วนใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนหัวได้ตามต้องการ เพียงเลือกขวดที่ต้องการและเลือกหัวแบบต่างๆ เช่น หัวปั๊ม หัวสเปรย์ ฝาเกลียว ฝาฟลิบ ฝาเพรส ลูกค้าสามารถจับคู่ขวดและหัวได้จากขนาดคอ(mm)

Can't execute query

SELECT I.product_id , I.product_name , I.product_promo , 
    (SELECT G.gal_img FROM product_item_gallery as G WHERE G.product_id = I.product_id AND G.dspflg = '1' AND G.gal_cover = '1' ) as cover , 
    (SELECT GF.gal_img FROM product_item_gallery as GF WHERE GF.product_id = I.product_id AND GF.dspflg = '1' ORDER BY GF.gal_order LIMIT 1 ) as cover_f
    FROM product_item as I
    WHERE I.product_group LIKE '%:2:%' AND I.product_display = '1' AND I.dspflg = '1' 
    ORDER BY I.product_order ASC , I.product_name ASC 
		 LIMIT -36 , 36

MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-36 , 36' at line 7

This script cannot continue, terminating.